ห้องพักและราคา

ที่พักสำหรับผู้สูงอายุและผู้ป่วยพักฟื้นของเรามีหลากหลายรูปแบบพร้อมให้บริการทุกท่าน ทั้งห้องพักแบบเดี่ยว ห้องพักคู่ ห้องพักสามเตียงและห้องรวม โดยมีอัตราค่าบริการดังนี้

1. ค่าใช้จ่ายข้างต้นครอบคลุมดังนี้

1.1 ค่าที่พักโปร่งสบาย พร้อมเครื่องปรับอากาศ เครื่องทำน้ำอุ่น

1.2 ค่าอาหาร 3 มื้อ

1.3 การดูแลการพยาบาล 24 ชั่วโมง

1.4 บันทึกรายงานสุขภาพผู้สูงอายุและผู้เข้ารับการดูแลโดยพยาบาลผู้ชำนาญการ

1.5 บริการซักรีด

2. ค่าใช้จ่ายข้างต้นไม่ครอบคลุมดังนี้

2.1 ค่าเวชภัณฑ์ทางการแพทย์ ยา แลป ของใช้ส่วนตัว ของใช้ประจำวัน เช่น วัสดุทำแผล สายดูดเสมหะ น้ำยาต่างๆ แพมเพิส แผ่นรองซับถุงมือ อุปกรณ์การทำแผล และหัตถการพิเศษ

2.2 ราคานี้ไม่รวมกรณีในรายที่ต้องให้ อาหารทางสายยางและในรายที่มีการ เจาะคอดูดเสมหะ

2.3 ทีวี ตู้เย็น มีบริการให้เช่า (ฟรี! สำหรับห้องเดี่ยว)

ค่าบริการอื่นๆ

- ในกรณีที่ผู้สูงอายุต้องการการดูดเสมหะ คิดค่าบริการเพิ่ม 2,000 บาท/เดือน

- ในกรณีผู้สูงอายุและผู้ป่วยเจาะคอ คิดค่าบริการเพิ่ม 2,000 บาท/เดือน ไม่รวมค่าวัสดุทำแผล สายดูดเสมหะและน้ำยาต่างๆ

ประเภทของห้องพัก

ห้องส่วนตัว 1

ห้องส่วนตัว 2

ห้องแบบเตียงคู่

ห้องรวม