пї AEC Healthy Center and Nursing Home: AEC H&N

บริการจัดส่งผู้ดูแลตามบ้าน

บริการจัดส่งพนักงานดูแลผู้สูงอายุ และพี่เลี้ยง ตามบ้าน โดยพนักงานที่มีความรู้และผ่านการฝึกอบรมหลักสูตรการดูแลเด็กเล็กและการดูแลผู้สูงอายุ และได้รับใบประกาศนียบัตรรับรองจากกระทรวงศึกษาธิการ มีอัตราค่าบริการดังนี้

พี่เลี้ยงเด็ก

ดูแลลูกของท่านอย่างมืออาชีพ ดูแลได้ตั้งแต่เด็กแรกเกิดไปจนถึงเด็กโตโดยพนักงานที่จบจากโรงเรียนบริบาลที่ได้รับการรับรองจากกระทรวงศึกษาธิการ อาศัยอยู่ประจำกับครอบครัวของนายจ้างหรือมาเช้า - เย็นกลับ

ค่าจ้าง เดือนละ 15,000 บาทเป็นต้นไป


คนดูแลเด็ก

จะอยู่เป็นเพื่อนเด็กในยามที่ผู้ปกครองไม่อยู่บ้าน มีหน้าที่พาเด็กๆเข้านอน ทำอาหารให้เด็กทาน อ่านหนังสือนิทานก่อนนอน เล่นเป็นเพื่อนเด็ก สอนทำการบ้าน ไม่ได้อยู่ประจำกับนายจ้าง

ค่าจ้าง ชั่วโมงละ 100 - 300 บาท


พนักงานเฝ้าไข้ / ดูแลผู้สูงอายุ

พนักงานจบจากโรงเรียนบริบาลที่มีคุณภาพและได้รับการรับรองจากกระทรวงศึกษาธิการ สามารถดูแลผู้ป่วยพักฟื้นได้

ค่าจ้าง เดือนละ 15,000 บาทเป็นต้นไป หรือวันละ 1,000 บาท


ผู้ดูแลผู้สูงอายุ / ผู้บริบาล

ดูแลทั้งผู้สูงอายุที่มีโรคประจำตัวและผู้สูงอายุที่ไม่มีโรคประจำตัวได้ เป็นเสมือนเพื่อนคุยยามลูกหลานไม่อยู่บ้าน หรือพาออกกำลังกายตามวัย ออกเดินเล่นตามสวนหรือห้างสรรพสินค้า อีกทั้งพนักงานยังสามารถนวดเพื่อผ่อนคลายได้อีกด้วย

ค่าจ้าง เดือนละ 15,000 บาทเป็นต้นไป หรือวันละ 1,000 บาท