пї AEC Healthy Center and Nursing Home: AEC H&N

บริการ

ศูนย์ดูแลผู้สูงอายุและผู้ป่วยพักฟื้น เออีซี เฮ้ลตี้เซ็นเตอร์แอนด์เนอร์สซิ่งโฮม ให้บริการที่พักฟื้นและการดูแลแบบศาสตร์องค์รวม ที่เน้นการดูแลทั้งทางด้านร่างกายโดยทีมบุคคลากรทางสุขภาพ และการดูแลทางด้านจิตใจ โดยการจัดกิจกรรมสันทนาการที่หลากหลาย เพื่อให้ผู้สูงอายุและผู้ป่วยพักฟื้นที่เข้าพัก ได้รับการดูแลฟื้นฟูสุขภาพในทุกด้านอย่างเหมาะสม

บริการที่มี ได้แก่

- บริการห้องพักและการดูแลทางด้านร่างกายสำหรับผู้สูงอายุและผู้ป่วยพักฟื้นหลังออกจากโรงพยาบาล โดยทีมบุคลากรทางด้านสุขภาพ ประกอบด้วย แพทย์แผนปัจจุบัน แพทย์ทางเลือก (แผนไทยและแผนจีน) พยาบาลวิชาชีพ นักกายภาพบำบัด และผู้บริบาลที่ผ่านการฝึกอบรม

- การดูแลผู้สูงอายุ ผู้ป่วยพักฟื้นหลังผ่าตัด และผู้ที่สนใจดูแลสุขภาพด้วยศาสตร์ทางเลือก โดยแพทย์ทางเลือก แผนไทยและแผนจีน

- การดูแลกายภาพบำบัดให้กับผู้สูงอายุและผู้ป่วยพักฟื้นหลังออกจากโรงพยาบาล

- การดูแลผู้สูงอายุและผู้ป่วยพักฟื้นทางด้านจิตใจ โดยการ จัดกิจกรรมสันทนาการที่หลากหลาย เช่น ดูภาพยนตร์ ฟังเพลง เต้นรำ ร้องคาราโอเกะ เล่นหมากรุก อ่านหนังสือ ท่องเที่ยว ฯลฯ

- จัดส่งพนักงานดูแลเฝ้าไข้ที่บ้านหรือโรงพยาบาล โดยพนักงานที่ผ่านการอบรม คลิกที่นี่

รูปแบบการให้บริการ

- พักประจำรายเดือน มีอัตราค่าบริการอยู่ที่ 25,000-42,000 บาท/เดือน

- พักชั่วคราว/ระยะสั้น (ไม่เกิน 15 วัน) สำหรับสมาชิกมีอัตราค่าบริการที่ 1,200-2,000 บาท/วัน

- ดูแลระหว่างวัน (Day Care) ดูแลระหว่าง 8.00-17.00 น. สำหรับสมาชิกมีอัตราค่าบริการที่ 1,200 บาท/วัน